Nariadenie vlády č. 256/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa štátna stávková kancelária vyhlasuje za samostatný podnik spravovaný podľa zásad obchodného hospodárenia.

Čiastka 82/1949
Platnosť od 21.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1950 Aktuálne znenie