Nariadenie vlády č. 255/1949 Zb.Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov a strieborných päťdesiatkorunákov na pamäť 70. narodenín generalissima J. V. Stalina.

Čiastka 82/1949
Platnosť od 21.12.1949 do31.12.2007
Účinnosť od 21.12.1949 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.