Zákon č. 250/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zememeračský zákon.

Čiastka 80/1949
Platnosť od 13.12.1949 do31.08.1971
Účinnosť od 01.01.1950 do31.08.1971
Zrušený 46/1971 Zb.