Nariadenie vlády č. 25/1949 Zb.Nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu

Čiastka 10/1949
Platnosť od 15.02.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 01.02.1949 do31.12.1952
Zrušený 66/1952 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 25/1949 Sb. je opätovne zrušený s účinnosťou od 1. januára 1953 podľa § 6 vládneho nariadenia č. 93/1951 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1949 - 31.12.1952