Zákon č. 244/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu.

Čiastka 79/1949
Platnosť od 06.12.1949 do25.10.1955
Účinnosť od 06.12.1949 do25.10.1955
Zrušený 50/1955 Zb.