Vyhláška č. 241/1949 Zb.Vyhláška o Dohovore o režime plavby na Dunaji medzi republikou Československou, Sväzom sovietskych socialistických republík, Ľudovou republikou Bulharskou, republikou Maďarskou, Ľudovou republikou Rumunskou, Sovietskou socialistickou republikou Ukrajinskou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie, podpísanom v Belehrade dňa 18. augusta 1948.

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 78/1949
Platnosť od 03.12.1949
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Vo smysle čl. 47 vstúpil Dohovor do platnosti dňa 11. mája 1949, t.j. po složení šiestej ratifikačnej listiny.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.05.2006 436/2006 Z. z. Aktuálne znenie
03.12.1949 - 25.05.2006