Nariadenie vlády č. 24/1949 Zb.Nařízení o referátech krajských národních výborů pro vnitřní obchod a výživu

Čiastka 10/1949
Platnosť od 15.02.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 15.02.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.1949 - 16.05.1954

Pôvodný predpis

15.02.1949