Nariadenie č. 239/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje diel „D" sadzobníka všeobecnej dane.

Čiastka 77/1949
Platnosť od 22.11.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 01.01.1949 do31.12.1952
Zrušený 73/1952 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1949 - 31.12.1952

Pôvodný predpis

01.01.1949