Nariadenie vlády č. 238/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušujú Fond pre invalidné a starobné poistenie zamestnancov Československých štátnych železníc a fondy pre invalidné a starobné poistenie poštových zamestnancov a upravujú niektoré otázky súvisiace so zrušením týchto fondov.

Čiastka 77/1949
Platnosť od 22.11.1949
Účinnosť od 22.11.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.11.1949 Aktuálne znenie