Vyhláška č. 225/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o úprave platov niektorých orgánov vykonávajúcich prehliadku mäsa dovezeného do colného vnútrozemia.

Čiastka 69/1949
Platnosť od 29.10.1949
Účinnosť od 01.05.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1949 Aktuálne znenie