Nariadenie vlády č. 224/1949 Zb.Vládne nariadenie o sčítaní ľudu v roku 1950 a súpisoch s ním spojených (o národnom sčítaní).

Čiastka 69/1949
Platnosť od 29.10.1949
Účinnosť od 29.10.1949

OBSAH

Časť prvá. (§ 1 - § 6)
Časť druhá. (§ 7 - § 16)
Časť tretia. (§ 17 - § 19)