Nariadenie vlády č. 221/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom.

Čiastka 68/1949
Platnosť od 26.10.1949
Účinnosť od 01.11.1949