Nariadenie vlády č. 219/1949 Zb.Vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom.

Čiastka 68/1949
Platnosť od 26.10.1949
Účinnosť od 01.11.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1949 Aktuálne znenie