Nariadenie č. 214/1949 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydávajú predpisy na skoncovanie poplatkového ekvivalentu za čas do 30. júna 1949.

Čiastka 66/1949
Platnosť od 15.10.1949
Účinnosť od 15.10.1949