Vyhláška č. 204/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave sviatkového práva.

Čiastka 61/1949
Platnosť od 30.08.1949 do31.12.1951
Účinnosť od 30.08.1949 do31.12.1951
Zrušený 93/1951 Zb.

OBSAH