Zákon č. 201/1949 Zb.Zákon o notárstve.

Čiastka 60/1949
Platnosť od 21.08.1949
Účinnosť od 21.08.1949
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda s výnimkou ustanovenia § 49, č. 5 účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenie § 49, č. 5 nadobudne účinnosť dňom, ktorý určí minister spravodlivosti nariadením.