Vyhláška č. 20/1949 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o úprave stálych voličských soznamov

Čiastka 8/1949
Platnosť od 10.02.1949 do01.06.1954
Účinnosť od 10.02.1949 do01.06.1954
Zrušený 27/1954 Zb.

OBSAH