Vyhláška č. 190/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva priemyslu zo dňa 25. januára 1949, č. 71 Sb., ktorou sa určujú úradné značky pre platinový, zlatý a strieborný tovar.

Čiastka 56/1949
Platnosť od 23.07.1949 do01.01.1955
Účinnosť od 23.07.1949 do01.01.1955

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.07.1949 - 01.01.1955