Vyhláška č. 189/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa rozširuje výpočet prípravkov podrobených úradnému dozoru podľa ópiového zákona.

Čiastka 56/1949
Platnosť od 23.07.1949
Účinnosť od 23.07.1949

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.07.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.07.1949