Zákon č. 187/1949 Zb.Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.

Čiastka 56/1949
Platnosť od 23.07.1949
Účinnosť od 23.07.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.07.1949 Aktuálne znenie