Nariadenie vlády č. 185/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne.

Čiastka 55/1949
Platnosť od 21.07.1949
Účinnosť od 21.07.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.07.1949 Aktuálne znenie