Nariadenie vlády č. 182/1949 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku.

Čiastka 54/1949
Platnosť od 20.07.1949
Účinnosť od 20.07.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.07.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.07.1949