Vyhláška č. 180/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 22. apríla 1949, č. 116 Sb., o ďalších presunoch pôsobnosti vo verejnej správe

Čiastka 52/1949
Platnosť od 12.07.1949 do23.11.1990
Účinnosť od 12.07.1949 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.