Zákon č. 176/1949 Zb.Zákon o preskúšaní niektorých energetických zariadení.

Čiastka 51/1949
Platnosť od 09.07.1949
Účinnosť od 09.07.1949