Vyhláška č. 175/1949 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádzajú do dočasnej platnosti Protokoly zo dňa 14. septembra 1948, ktorými sa pozmeňujú časť II a čl. XXVI a časť I a čl. XXIX Všeobecnej dohody o clách a obchode, vyhlásenej v Sbierke zákonov pod č. 59/1948.

Čiastka 50/1949
Platnosť od 08.07.1949
Účinnosť od 23.07.1949