Zákon č. 166/1949 Zb.Zákon o sídle Správneho súdu.

Čiastka 49/1949
Platnosť od 02.07.1949
Účinnosť od 02.07.1949

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.07.1949 Aktuálne znenie