Zákon č. 160/1949 Zb.Zákon o vnútornom obchode.

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949