Nariadenie vlády č. 16/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu

Čiastka 7/1949
Platnosť od 31.01.1949 do30.06.1951
Účinnosť od 01.01.1949 do30.06.1951
Zrušený 49/1951 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1949 - 30.06.1951