Zákon č. 157/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949