Zákon č. 157/1949 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov

Čiastka 48/1949
Platnosť od 30.06.1949
Účinnosť od 30.06.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.06.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.06.1949