Zákon č. 154/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave sviatkového práva.

Čiastka 47/1949
Platnosť od 29.06.1949 do31.12.1951
Účinnosť od 29.06.1949 do31.12.1951
Zrušený 93/1951 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.06.1949 - 31.12.1951

Pôvodný predpis

29.06.1949