Zákon č. 146/1949 Zb.Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu.

Čiastka 44/1949
Platnosť od 11.06.1949
Účinnosť od 11.06.1949

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.1949 Aktuálne znenie