Zákon č. 143/1949 Zb.Zákon o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov.

Čiastka 44/1949
Platnosť od 11.06.1949
Účinnosť od 11.06.1949

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.06.1949