Zákon č. 136/1949 Zb.Zákon ktorým sa robia niektoré opatrenia vo veciach konfiškovaných patentov

Čiastka 43/1949
Platnosť od 10.06.1949
Účinnosť od 28.02.1949

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1949 Aktuálne znenie