Zákon č. 132/1949 Zb.Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ľudu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy.

Čiastka 42/1949
Platnosť od 07.06.1949
Účinnosť od 07.06.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.06.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

07.06.1949