Vyhláška č. 130/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Rumunskou, podpísanej v Bukurešti dňa 21. júla 1948.

Čiastka 41/1949
Platnosť od 03.06.1949 do07.05.1969
Účinnosť od 21.07.1948 do07.05.1969

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.07.1948 - 07.05.1969

Pôvodný predpis

21.07.1948