Nariadenie vlády č. 129/1949 Zb.Vládne nariadenie o zriaďovaní, organizácii a činnosti sdruženia rodičov a priateľov školy.

Čiastka 41/1949
Platnosť od 03.06.1949
Účinnosť od 03.06.1949