Nariadenie vlády č. 128/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút národného dopravného podniku „Československé aerolínie, národný podnik“.

Čiastka 40/1949
Platnosť od 30.05.1949 do31.07.1952
Účinnosť od 01.01.1949 do31.07.1952
Zrušený 148/1950 Zb.