Vyhláška č. 122/1949 Zb.Vyhláška ministra dopravy o dni zriadenia národných dopravných podnikov.

Čiastka 40/1949
Platnosť od 30.05.1949
Účinnosť od 30.05.1949