Vyhláška č. 119/1949 Zb.Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti.

Čiastka 39/1949
Platnosť od 25.05.1949
Účinnosť od 01.06.1949

OBSAH