Nariadenie č. 117/1949 Zb.Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín.

Čiastka 39/1949
Platnosť od 25.05.1949
Účinnosť od 25.05.1949