Nariadenie č. 11/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov

Čiastka 6/1949
Platnosť od 31.01.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1954 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.