Nariadenie vlády č. 109/1949 Zb.Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov civilného ošetrovateľského personálu vo vojenských liečebných ústavoch.

Čiastka 36/1949
Platnosť od 30.04.1949 do31.03.1950
Účinnosť od 01.01.1948 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1948 - 31.03.1950