Nariadenie vlády č. 107/1949 Zb.Nariadenie o niektorých opatreniach, týkajúcich sa nevyužitého materiálu

Čiastka 35/1949
Platnosť od 24.04.1949
Účinnosť od 24.04.1949

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.04.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.04.1949