Zákon č. 106/1949 Zb.Zákon o započítaní príjmov zo súkromnej zárobkovej činnosti na doplatky služobných príjmov a odpočivných platov niektorých verejných zamestnancov.

Čiastka 35/1949
Platnosť od 24.04.1949
Účinnosť od 24.04.1949