Nariadenie vlády č. 1/1949 Zb.Nařízení, jímž se stanoví některé další úkoly referátů krajských národních výborů pro všeobecné vnitřní věci

Čiastka 1/1949
Platnosť od 20.01.1949 do24.02.1949
Účinnosť od 20.01.1949 do24.02.1949
Zrušený 35/1949 Zb.

OBSAH