Zákon č. 98/1948 Zb.Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.

(v znení č. 319/1948 Zb., 116/1949 Zb.)

Čiastka 40/1948
Platnosť od 12.05.1948 do31.12.1951
Účinnosť od 01.07.1951 do31.12.1951
Zrušený 102/1951 Zb.