Nariadenie vlády č. 89/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky).

Čiastka 35/1948
Platnosť od 04.05.1948
Účinnosť od 04.05.1948