Zákon č. 88/1948 Zb.Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády.

Čiastka 35/1948
Platnosť od 04.05.1948 do31.07.1950
Účinnosť od 04.05.1948 do31.07.1950
Zrušený 86/1950 Zb.

OBSAH