Vyhláška č. 86/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947.

Čiastka 34/1948
Platnosť od 04.05.1948
Účinnosť od 04.05.1948
Redakčná poznámka

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3. února 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 12. prosince 1947.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.05.1948 Aktuálne znenie